Tuesday, September 14, 2010

The Last Exclusive Field Report Mix From Dublab: Frosty’s Vibrant Vietnam Mix|||||||||||

The Sounds of VTech / Final Field Report: VietnamFROSTY’S VIBRANT VIETNAM MIX

Phuong Quang – Tàu Qua Sằn Ga (As the Train Goes Past the Station)

Băng Châu & Hợp Ca – Ông Trang 1973

Lê Thương – Thằng Cuội

Thanh_Tuyển – Tôi Gập Em

Thàn Tuong – Phuong Tâm

Phoung Tam – Dem Huyen Dieu

Thanh Lan, Thanh Mai – bup be khong tinh yeu 75

Hung Cuong & Mai Le Huyen – Thien Duyen Tien Dihn

Hung Cuong & Mai Le Huyen – Unknown

* Thanh Lan – Hoài Thu (Autumn Memory)

* Bich Loan and CBC Band – Con Tim Và Nước Mắt (Heart And Tears)

* Thai Thanh – Bừng Sáng (Dawn)

* Carol Kim – Cái Trâm Em Cài (Your Hair Clip)

** Thai Thao – Oh Qué Calor (Vietnamese Version)

** Angela Lee – Why Can’t We Live (Vietnamese Version)

** Kashmir – I Want To Be (Vietnamese Version)

Onra – Phuoc Dat (Interlude)

Onra – Relax In Mui Ne

Tinh Yeu Thuy Thu – Hong Phuc

Thanh Vu, Hong Phuc & Phoung Bang – Tinh Yeu Tren Dai Duong

* Giao Linh – Chuyện Tình Sao Ly (A Love Story From Sau Ri)

Bich Loan and CBC Band – A Band on the Run (acoustic jam in new delhi 1975)

Bahnar gong ensemble – Concert of Gongs of Bahnar tribe

Thanh Kim Hue – Tieng Chay Tren Soc Bom Bo


No comments: